Mártélyi Gondozási Központ

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
GONDOZÁSI KÖZPONTJA,
MÁRTÉLY, KÖZSÉGHÁZ U. 17.

 

Szolgálatunk Mártélyi székhelyű.

Szolgáltatásaink:

Nappali Ellátás intézményi keretek között lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Folyóiratok, játékok, televízió, rádió, közösségi élet, rendezvények, ünnepek megtartása, kirándulás stb.
A házi segítségnyújtás célja gondoskodni azokról a személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, saját erőből nem képesek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásban segítséget igényelnek.

Az igénybevehető szolgáltatások:

  1. Orvosi utasításra kisebb egészségügyi ápolás biztosítása, a körzeti ápolónővel együttműködve.
  2. Orvoshoz kísérés.
  3. Gyógyszer felíratás, annak kiváltása a gyógyszertárban.
  4. Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában


Közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében

  • Segítségnyújtás az ellátott környezetével való kapcsolattartásában.
  • Segítségnyújtás az ellátottat érintő veszélyhelyzet megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.
  • Egyéni és csoportos szabadidős programok szervezése.
  • Segítségnyújtás a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.
  • Hivatalos ügyek intézése.


Étkeztetés: a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik azok számára, akik azt önmaguknak ill. önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetést biztosít azok számára is, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak az étkezésről más módon gondoskodni.. A szociális étkeztetés csere ételhordós rendszerben történik.

A kifőzőhely neve és címe:
Mártélyi ÁMK Konyhája 6636 Mártély, Fő utca 47.


Az ellátás gyakorisága: Az intézmény az étkezést igénylők részére munkanapokon hétfőtől –péntekig biztosítja.
A tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak (és a külterületi lakott helyek) intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.), óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (szakköri foglalkozás, úszás, nyelvoktatás, rendezvények stb.), a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.

A falugondnoki szolgáltatás a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodik.


Nyitvatartás
Mártély, Községház u. 17.
H-Cs.    07.10 – 15.30 óráig
P:    07.00 – 13.40 óráig
Elérhetőségeink: 62/228-038
email: martelygkp@gmail.com
Intézményvezető: Zoltai Csaba

Forduljanak hozzánk bizalommal!