Mártélyi könyvtár

A Mártélyi könyvtár könyvei között az alábbi linken keresztül tud böngészni, ahol a könyvek 95%-a szerepel az adatbázisban:


 • A könyvtár címe : 6636 Mártély, Fő u. 49.
  A könyvtár fenntartójának neve: Mártélyi ÁMK
  A könyvtár fenntartójának címe : 6636 Mártély, Petőfi u. 1.
  A könyvtár jellege : nyilvános könyvtár
  A könyvtár elhelyezése : a Faluház helyiségeiben működik
 • Könyvtárhasználati díj:       200-500Ft/naptári év 
  Kölcsönözhető:  könyv, folyóirat, videokazetta, térkép. Több mint 10.000 kötettel, 130 videokazettával, 11 fajta folyóirattal várjuk az olvasót.
  Fénymásolás:  A/4-es: 10 Ft/oldal
  Nyomtatás:  A/4-es fekete-fehér: 10 Ft/oldal
  Laminálás:  A/4-es: 100 Ft / lap
  Internet használat:  2 Ft/perc A könyvtárban 12 számítógép, minden számítzgép internethozzáféréssel rendelkezik.

   

  Általános iskolások számára az internet használata díjtalan.

  • 1. Jogok És Kötelességek

   1.1.
   Az ÁMK Könyvtárát mindenki látogathatja.

   1.2.
   A könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

   • Könyvtárlátogatás
   • Könyvtári gyűjtemény helyben használata,
   • Állományfeltáró eszközök használata,
   • Információ a könyvtár szolgáltatásairól.

   1.3.
   A könyvtáros köteles az ingyenes szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.

   1.4.
   Az 1.2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozás után vehetők igénybe.A beiratkozás naptári évre szól, díja:

   Felnőtt:  500 Ft / év
   16 év feletti tanuló 200 Ft / év
   nyugdíjasoknak: 200 Ft / év

     1.5.
   A beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználóról:

   • Anyja neve,
   • Születési hely, ideje,
   • Lakcíme,
   • Személyi igazolványának száma
   • Foglalkozás

   A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni. A könyvtáros a beiratkozó adatait a Beiratkozási Naplóban nyilvántartásba veszi. Az olvasó – beiratkozáskor – belépési nyilatkozatot köteles kitölteni, s ezután olvasójegyet kap.

    

   2. A Könyvtár Szolgáltatásai

   A könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

   2.1.
   A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben való használata

   2.2.
   A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása,

   2.3.
   A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása,

   2.4.
   Kölcsönzés

   2.5.
   Térítés ellenében a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

   Fénymásolás 10 Ft/oldal
   Nyomtatás 10 Ft/oldal
   Internet használat 2 Ft/perc
   Laminálás 100 Ft/lap

    

   3. A Kölcsönzés Szabályai

   3.1.
   Minden érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre,

   3.2.
   Az állomány a könyvtárban található szabadpolcokról választható ki, őrjel használata kötelező.

   3.3
   A kikölcsönözhető könyvállomány a cédulakatalógusból kikereshető szerző, cím vagy téma szerint.

   3.4.
   A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok: kölcsönözhetők / csak helyben használhatók.

   3.5.
   Egy olvasó egyidejűleg maximum 5 db kötetet kölcsönözhet.

   3.6.
   A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama 30 nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben, a könyv bemutatásával kérhető. Az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek az aktuális tanév végéig kölcsönözhetők. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár a késedelmes olvasó részére felszólítót küld ki. A levelezési díj 100 Ft/alkalom.

   3.7.
   Az elveszett könyvek térítése: a mindennapi beszerzési értéken vagy pótlás útján térítendők. Ha az olvasó által kért mű nem található meg a könyvtár állományában, azt a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján beszerzi.

    

   4. A Könyvtár Nyitvatartási Rendje

   A nyilvános könyvtárakra vonatkozó rend érvényes.

   A könyvtár nyitva: hétfőtől szerdáig 10-18-ig, csütörtök és péntek 10-17 óráig, szombaton 8 -12 óráig

    

   Egyéb Szabályok

   Tilos a könyvtárban bárminemű étel vagy ital fogyasztása! A könyvtárban mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal olvasótársait ne zavarja! A könyvtár egész területén tilos a dohányzás!

  • „Az információs társadalom és demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyben keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálni.”

   Felgyorsult világunkban elengedhetetlenül fontos, hogy egy ilyen kis településen is mint Mártély, az állampolgárok a lehető leggyorsabban tájékozódhassanak, különböző kérdéseikre azonnali információt kapjanak. Ezen feltételek megteremtését biztosítani kell, ezt szolgálja és szabályozza az 1997. évi CXL. törvény. Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára nyilvános könyvtár, a könyvtári rendszer része, tehát minden mártélyi felnőtt és gyermek számára biztosítja a könyvtári dokumentumokhoz való hozzáférést.

   Feladatai:

   • Az olvasás lehetőségének biztosítása
   • A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése
   • Sokirányú ismeretszerzés biztosítása
   • Önművelés oktatás támogatása
   • Honismereti anyag gyűjtése.
   • Ennek érdekében:
   • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja
   • Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
   • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
   • Közhasznú információt nyújt
   • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

   Biztosítja a diákok részére a szükséges kötelező olvasmányokat, kézikönyveket Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára szolgáltatásait bárki igénybe veheti a könyvtári szabályzat elfogadása mellett. Mártély Község Képviselőtestülete az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtár küldetésnyilatkozatát 58/2005. (III.29) Kt. határozatával jóváhagyta.

  • Hétfő 10-18 óráig
   Kedd 10-18 óráig
   Szerda 10-18 óráig
   Csütörtök        10-17 óráig
   Péntek 10-17 óráig

   A nyitvatartási idő egyes munkaszüneti napok változása miatt eltérhet.


Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
 • +36 62 528-062
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
 • +36 62 228-038
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Orbán János r. zászlós

Telefonszám
+36/30-452-9846

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-11
Kedd: 8-11
Szerda: 8-11
Csütörtök: 8-11
Péntek: 8-11
Prevenciós fogadóóra minden hétköznap 11 órától 12 óráig 

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Szerda: 9-12
Péntek: 9-12


Mártély Községi Önkormányzat archív weboldalát IDE KATTINTVA érheti el

A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.