Helyi felhívások

 • Itt találja Mártély Községi Önkormányzat által közzétett felhívásokat.

 • Pályázati felhívás - Mártély belterület 57 hrsz. ingatlan melléklete

  Mártély Községi Önkormányzat Mártély belterületi ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás mellékletét itt olvashatja.

  Loading...

 • Pályázati felhívás - Mártély belterület 57 hrsz. ingatlan

  Mártély Községi Önkormányzat Mártély belterületi ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívását itt olvashatja.

  Loading...

 • Pályázati felhívás - Mártély belterület 506/31

  Mártély Községi Önkormányzat Mártély belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívását itt olvashatja.

  Loading...

 • Álláspályázat Mártély Általános Művelődési Központ igazgató Munkakör/feladatkör betöltésére

  ÁLLÁSPÁLYÁZAT
  MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
  pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
  Mártélyi Általános Művelődési Központ igazgató
  Munkakör/feladatkör betöltésére.

  Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.
  Betöltendő állás szakmacsoportja: kultúra
  Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
  Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
  Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
  Munkavégzés helye: Mártély
  A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázathoz csatolni kell a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, valamint nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. A pályázatokat elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére kell benyújtani a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ambrus István polgármester nyújt, a 62/528-062-es telefonszámon.

  Feltételek, Előnyök

  Pályázati feltételek:
  Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  -Büntetlen előélet

  -Cselekvőképesség

  -Magyar állampolgárság

  -Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása-Erkölcsi bizonyítvány

  Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség / nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakkép.

  Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  – kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
  -a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
  -magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
  -a felsőfokú közművelődési szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú szakképesítésnek és egyben az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat

  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
   Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  -motivációs levél
  -A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  -fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  -3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  -szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
  -végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.05. 23:55 óra
  A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.31. 00:00 óra
  A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.martely.hu, www.hodmezovasarhely.hu
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.04.

 • Pályázati felhívás Mártély belterületi ingatlan értékesítésére

  Mártély Községi Önkormányzat Mártély belterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívását itt olvashatja.

  Loading...

 • Pályázatok ingatlan értékesítésre

  Mártély Községi Önkormányzat ingatlan értékesítésre vonatkozó pályázati felhívását olvashatja.

  Loading...

 • Pályázat indul a felelős állattartás elősegítésére a Magyar Falu program keretében

   

  Mártély Községi Önkormányzat pályázatot ad be a Magyar Falu Program keretében a “Felelős állattartás elősegítése” (MFP-FAE/2021) című kiírásra. A program célja, hogy az 5000 fő alatti lakosságszámú települések állandó lakóinak segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésére.

  A pályázat keretében lehetőség nyílik a település lakóinak tulajdonában lévő állatok ingyenes ivartalanítási programjára, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással (a továbbiakban: veszettség elleni védőoltás) történő beoltására és transponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére (a kutyák esetében). Az ivartalanítás alapfeltétel, a program célja a túlszaporodás elkerülése, ezért külön nem lehet védőoltást vagy chippelést igényelni!

  A pályázat beadásához az önkormányzatnak szüksége van egy előzetes igényfelmérésére. Ezért arra kérjük Önöket, hogy aki szívesen részt venne a programban, és van olyan saját tulajdonú macskája, kutyája, melyet

  • ivartalaníttatna
  • veszettség ellen oltással látna el
  • mikrochippel megjelöltetne (csak kutyák esetében)

  az töltse ki a mellékelt HOZZÁJÁRULÓNYILATKOZAT elnevezésű dokumentumot és kinyomtatva, aláírva adja le aMártély Községi Önkormányzat Hivatalában (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.).

  A hozzájáruló nyilatkozatot helyben, az önkormányzati hivatalban is ki lehet tölteni!

  A hozzájáruló nyilatkozat leadható 2021.06.15.-2021.06.22. közötti időszakban munkanapokon 8 és 15 óra között.

  Az önkormányzati hivatalban történő személyes megjelenés szükséges, mert egy igényfelmérő ívet is alá kell pluszban írnia az állattartónak.

  Nyertes pályázat esetében a kezeléseket az önkormányzattal szerződött állatorvos végzi el.

 • Szociális tűzifa pályázat

 • Közművelődési munkatárs álláspályázat

  Mártélyi Általános Művelődési Központ

  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

  pályázatot hirdet

  Mártélyi Általános Művelődési Központ

  közművelődési munkatárs 

  munkakör betöltésére. 

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő 

  A munkavégzés helye:
  Csongrád megye, 6636 Mártély, Fő utca 49. 

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  A közművelődési munkatárs fő feladata a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A tevékenységét, a helyi civil- és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. A munkakör ellátásának célja: a közösségi tér működésének elősegítése, programok szervezése, pályázatok koordinálása, programok előkészítése. 

  Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   

  Pályázati feltételek:

  • szakirányú felsőfokú végzettség, 
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz 
  • cselekvőképesség 
  • büntetlen előélet 

   

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz 
  • motivációs levél 
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás 
  • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

   

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. 

  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6. 

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pótári Mihály Zsolt nyújt, a 0620/823-2918 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31. 

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kozigallas.hu 2020. november 21.

  *ide jön a FB feed

   
 • Ingyen telek pályázat

  Mártély Községi Önkormányzat ingyen telkek osztására vonatkozó pályázati felhívást a címerre olvashatja.

  Loading...

 • Itt találja Mártély község által közzétett felhívásokat


Pályázatok

 • Itt találja Mártély község fejlesztésével kapcsolatos nyertes pályázatairól szóló információkat

 • VP6-19.2.1-84-2.1-23 „Fogorvosi rendelő fejlesztése Mártélyon

 • VP6-19.2.1-84-5-17 "Kültéri fitnesz eszközök beszerzése"

 • VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak felújítása Mártélyon"

 • TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00015 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 • VP6-7.2.1.4-17 napelemes rendszerek telepítése, beüzemelése

 • EFOP-1.5.3-16-2017-00025

   

  KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE CSONGRÁD MEGYÉBEN

  Maroslele Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében” címmel. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 számú, 432.739.969 Ft támogatási összegű, és 100%-os támogatási arányú projekt célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, valamint a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósítása.

  A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számos olyan programelem kerül megvalósításra, melyek célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése: szervezetfejlesztések, képzések kerülnek lebonyolításra, valamint szakemberek foglalkoztatása valósul meg. A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése érdekében munkaerőpiaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás kerülnek megrendezésre. A helyi kisközösségek szerepének megerősítését közösségi napokkal, egészségszűrésekkel, sportrendezvényekkel, főzőklubokkal, generációs programokkal, oktatással kívánja támogatni a projekt. A vidék megtartó képességének erősítésére számos programelem kerül lebonyolításra: elkészül a Kistérségi kisokos, kidolgozásra kerül több településen a Fecskeház program, és sor kerül a közösségi közlekedés szervezésére is. A kultúrák közötti párbeszéd erősítését néptánc oktatás, egészségnapok, sportprogramok, kulturális események segítik.

  A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

  A projekt szerződéses összege: 432.739.969 Ft.

  A projekt honlapján, a https://marosleleefop153.hu/ oldalon folyamatosan frissülő, részletes információkattalálhatnak.

 • EFOP-3.9.2-16-2017-00028

  "Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

  Maroslele Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert "Gyermekeink a jövő" - humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484.030.568 Ft támogatási összegű és 100%-os támogatási arányú projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

  A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

  A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

  A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre.

  A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják.

  Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat.

  A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.

  A program tervezett fizikai befejezése 2020. június 30.

  A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

  A projekt szerződéses összege: 484.030.568 Ft.

  A projekt honlapján, a https://marosleleefop392.hu/ oldalon folyamatosan frissülő, részletes információkattalálhatnak.Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
 • +36 62 528-062
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
 • +36 62 228-038
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Orbán János r. zászlós

Telefonszám
+36/30-452-9846

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-11
Kedd: 8-11
Szerda: 8-11
Csütörtök: 8-11
Péntek: 8-11
Prevenciós fogadóóra minden hétköznap 11 órától 12 óráig 

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Szerda: 9-12
Péntek: 9-12


Mártély Községi Önkormányzat archív weboldalát IDE KATTINTVA érheti el

A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.