Mártélyi Könyvtár

A Mártélyi könyvtár könyvei között az alábbi linken keresztül tud böngészni, ahol a könyvek 95%-a szerepel az adatbázisban:

 


 • A könyvtár címe : 6636 Mártély, Fő u. 49.
  A könyvtár fenntartójának neve: Mártélyi ÁMK
  A könyvtár fenntartójának címe : 6636 Mártély, Petőfi u. 1.
  A könyvtár jellege : nyilvános könyvtár
  A könyvtár elhelyezése : a Faluház helyiségeiben működik
 • Könyvtárhasználati díj:       200-500Ft/naptári év 
  Kölcsönözhető:  könyv, folyóirat, videokazetta, térkép. Több mint 10.000 kötettel, 130 videokazettával, 11 fajta folyóirattal várjuk az olvasót.
  Fénymásolás:  A/4-es: 10 Ft/oldal
  Nyomtatás:  A/4-es fekete-fehér: 10 Ft/oldal
  Laminálás:  A/4-es: 100 Ft / lap
  Internet használat:  2 Ft/perc A könyvtárban 12 számítógép, minden számítzgép internethozzáféréssel rendelkezik.

   

  Általános iskolások számára az internet használata díjtalan.

 • 1. Jogok és kötelességek

  1.1.
  Az ÁMK Könyvtárát mindenki látogathatja.

  1.2.
  A könyvtárhasználókat megilletik ingyenesen az alábbi alapszolgáltatások:

  • Könyvtárlátogatás
  • Könyvtári gyűjtemény helyben használata,
  • Állományfeltáró eszközök használata,
  • Információ a könyvtár szolgáltatásairól.

  1.3.
  A könyvtáros köteles az ingyenes szolgáltatások igénybevevőinek adatait regisztrálni.

  1.4.
  Az 1.2. pontban felsoroltakon kívül más egyéb szolgáltatások csak a könyvtárba való beiratkozás után vehetők igénybe.A beiratkozás naptári évre szól, díja:

  Felnőtt:  500 Ft / év
  16 év feletti tanuló 200 Ft / év
  nyugdíjasoknak: 200 Ft / év

    1.5.
  A beiratkozáskor az alábbi adatokat kell felvenni a könyvtárhasználóról:

  • Anyja neve,
  • Születési hely, ideje,
  • Lakcíme,
  • Személyi igazolványának száma
  • Foglalkozás

  A könyvtár a személyes adatok védelméről az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével köteles gondoskodni. A könyvtáros a beiratkozó adatait a Beiratkozási Naplóban nyilvántartásba veszi. Az olvasó – beiratkozáskor – belépési nyilatkozatot köteles kitölteni, s ezután olvasójegyet kap.

   

  2. A könyvtár szolgáltatásai

  A könyvtárban az alapszolgáltatásokon kívül az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

  2.1.
  A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben való használata

  2.2.
  A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartása,

  2.3.
  A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvények megszervezése, lebonyolítása,

  2.4.
  Kölcsönzés

  2.5.
  Térítés ellenében a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

  Fénymásolás 10 Ft/oldal
  Nyomtatás 10 Ft/oldal
  Internet használat 2 Ft/perc
  Laminálás 100 Ft/lap

   

  3. A kölcsönzés szabályai

  3.1.
  Minden érvényes olvasójeggyel rendelkező, beiratkozott olvasó jogosult a kölcsönzésre,

  3.2.
  Az állomány a könyvtárban található szabadpolcokról választható ki, őrjel használata kötelező.

  3.3
  A kikölcsönözhető könyvállomány a cédulakatalógusból kikereshető szerző, cím vagy téma szerint.

  3.4.
  A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok: kölcsönözhetők / csak helyben használhatók.

  3.5.
  Egy olvasó egyidejűleg maximum 5 db kötetet kölcsönözhet.

  3.6.
  A kölcsönözhető kategóriájú dokumentumok kölcsönzési időtartama 30 nap. Hosszabbítás csak indokolt esetben, a könyv bemutatásával kérhető. Az ingyenes tankönyvellátás keretében biztosított tankönyvek az aktuális tanév végéig kölcsönözhetők. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár a késedelmes olvasó részére felszólítót küld ki. A levelezési díj 100 Ft/alkalom.

  3.7.
  Az elveszett könyvek térítése: a mindennapi beszerzési értéken vagy pótlás útján térítendők. Ha az olvasó által kért mű nem található meg a könyvtár állományában, azt a könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján beszerzi.

   

  4. A könyvtár nyitvatartási rendje

  A nyilvános könyvtárakra vonatkozó rend érvényes.

  A könyvtár nyitva: hétfőtől szerdáig 10-18-ig, csütörtök és péntek 10-17 óráig, szombaton 8 -12 óráig

   

  Egyéb szabályok

  Tilos a könyvtárban bárminemű étel vagy ital fogyasztása! A könyvtárban mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal olvasótársait ne zavarja! A könyvtár egész területén tilos a dohányzás!

 • „Az információs társadalom és demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyben keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálni.”

  Felgyorsult világunkban elengedhetetlenül fontos, hogy egy ilyen kis településen is mint Mártély, az állampolgárok a lehető leggyorsabban tájékozódhassanak, különböző kérdéseikre azonnali információt kapjanak. Ezen feltételek megteremtését biztosítani kell, ezt szolgálja és szabályozza az 1997. évi CXL. törvény. Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára nyilvános könyvtár, a könyvtári rendszer része, tehát minden mártélyi felnőtt és gyermek számára biztosítja a könyvtári dokumentumokhoz való hozzáférést.

  Feladatai:

  • Az olvasás lehetőségének biztosítása
  • A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése
  • Sokirányú ismeretszerzés biztosítása
  • Önművelés oktatás támogatása
  • Honismereti anyag gyűjtése.
  • Ennek érdekében:
  • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi és rendelkezésre bocsátja
  • Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
  • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
  • Közhasznú információt nyújt
  • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

  Biztosítja a diákok részére a szükséges kötelező olvasmányokat, kézikönyveket Az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtára szolgáltatásait bárki igénybe veheti a könyvtári szabályzat elfogadása mellett. Mártély Község Képviselőtestülete az ÁMK Iskolai és Községi Könyvtár küldetésnyilatkozatát 58/2005. (III.29) Kt. határozatával jóváhagyta.

 • Hétfő 10-18 óráig
  Kedd 10-18 óráig
  Szerda 10-18 óráig
  Csütörtök        10-17 óráig
  Péntek 10-17 óráig

  A nyitvatartási idő egyes munkaszüneti napok változása miatt eltérhet.Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal

Rákóczi tér 1
 • +36 62 528-062
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Orvosi Ügyelet

Rákóczi tér 1

+36 62 211-885

Mártélyi Gondozási Központ

Községház utca 17.
 • +36 62 228-038
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mártélyi Általános Művelődési Központ

Fő utca 49.

+36 62 228 450

Körzeti megbízotti iroda

Rákóczi tér 1/a (Civil ház)

Körzeti megbízott
Orbán János r. zászlós

Telefonszám
+36/30-452-9846

E-mail cím
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


Nyitvatartási idő/ügyfélfogadási rend

Polgármesteri Hivatal

Szerda: 800-1200

Egészségház

Hétfő: 8-11
Kedd: 8-11
Szerda: 8-11
Csütörtök: 8-11
Péntek: 8-11
Prevenciós fogadóóra minden hétköznap 11 órától 12 óráig 

Mártélyi Gondozási Központ

Hétfő: 710-1530
Kedd: 710-1530
Szerda: 710-1530
Csütörtök: 710-1530
Péntek: 7-1340

Mártélyi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: 10-18
Kedd: 10-18
Szerda: 10-18
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17

Alma Gyógyszertár

Hétfő: 9-12
Szerda: 9-12
Péntek: 9-12


Mártély Községi Önkormányzat archív weboldalát IDE KATTINTVA érheti el

A weboldalt Mártély Községi Önkormányzat üzemetleti.